Danh mục
Dự án
(DAIKIN) - TOÀ NHÀ LIM TOWER

(DAIKIN) - TOÀ NHÀ LIM TOWER

 • Thành phố HCM
 • Cao ốc văn phòng
 • 34 Tầng
 • Chiller 4 tổ, AHU 2cái , FCU 4cái Công suất : 1,214 USRT
 • 2012
(DAIKIN) - TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN BUƯ CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT)

(DAIKIN) - TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN BUƯ CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT)

 • Hà Nội
 • Cao ốc văn phòng
 • 25 Tầng
 • Hệ thống VRV - III 121 bộ, Dàn lạnh: FXSQ 10 bộ , FXFQ 642 bộ Điều khiển trung tâm : Intelligent Manager III
 • 2010
(DAIKIN) - TRỤ SỞ NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

(DAIKIN) - TRỤ SỞ NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

 • Hà Nội
 • Cao ốc văn phòng
 • 19 Tầng
 • Hệ thống VRV - III 76 bộ Dàn lạnh: FXMQ 259 bộ - VAM 33 Điều khiển trung tâm: Intelligent Manager II
 • 2011
(DAIKIN) - TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL

(DAIKIN) - TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL

 • Hà Nội
 • Cao ốc văn phòng
 • 25 Tầng
 • Hệ thống VRV - III, 163 bộ .Dàn lạnh : FXFQ 45 bộ - FXMQ 301 bộ .Điều khiển trung tâm: Intelligent Manager II
 • 2011
(DAIKIN) - TRỤ SỞ CÔNG TY NAM CƯỜNG

(DAIKIN) - TRỤ SỞ CÔNG TY NAM CƯỜNG

 • Hà Nội
 • Cao ốc văn phòng
 • 27 Tầng
 • Hệ thống VRV - III , 181 bộ Dàn lạnh : FXMQ -604 bộ
 • 2011